Mengenal Jenis-Jenis Kisah Rakyat

by
Apakah kalian pernah mendengar istilah dongeng rakyat? Apakah kalian pernah mendengar dongeng mengenai Malin Kundang? dongeng rakyat dari Minangkabau yang menceriterakan seorang anak dikutuk menjadi kerikil sebab durhaka  kepada ibunya. Pada kesempatan ini Tim akan menunjukkan bahan mengenai dongeng rakyat. 
Cerita rakyat atau dongeng ialah sebuah dongeng yang hidup ditengah masyarakat dan dongeng ini sudah ada sejak dahulu. Cerita rakyat tersebut diwariskan atau disebar luaskan secara lisan melalui verbal ke mulut. Ada beberapa dongeng rakyat yang harus kita ketahui.
Berikut ini macam-macam dongeng rakyat.

 Apakah kalian pernah mendengar istilah dongeng rakyat Mengenal Jenis-Jenis Cerita Rakyat

  1. Fabel atau dongeng binatang, yaitu sebuah dongeng rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang, dan hewan tersebut dapat berperilaku menyerupai manusia. Misalnya, Kancil yang Cerdik dan dongeng Serigala yang Licik.
  2. Legenda, yaitu sebuah dongeng yang berisi ihwal asal-usul terjadinya suatu tempat, contohnya saja dongeng Asal-Usul Banyuwangi, Asal Usul Danau Toba, dan Terbentuknya Tangkuban Perahu. Diwilayah Jawa Tengah populer dengan dongeng ” Baru Klinting”
  3. Mite, ialah dongeng yang berisi mengenai dewa-dewi atau dongeng sifatnya sakral dan penuh mistis misalnya, kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Boma.
  4. Sage, yaitu sebuah dongeng yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah, misalnya, Damarwulan, Ciung Wanara, dan Rara Jonggrang.
  5. Epos, yaitu sebuah dongeng kepahlawanan, misalnya, Ramayana dan Mahabarata.
  6. Cerita jenaka, yaitu sebuah dongeng yang menceritakan mengenai kebodohan atau sesuatu yang lucu, contohnya dongeng Pak Pandir, Pak Belalang, dan Cerita Si Kabayan.

Berikut ada rujukan Legenda atau dongeng rakyat ihwal asal seruan mengenai terjadinya suatu tempat.
Asal Usul Sungai Musi

Sungai Musi merupakan sungai terbesar dan terpanjang di Sumatera Selatan. Sungai Musi mengalir di tengahtengah kota Palembang. Sebelum Kerajaan Sriwijaya berdiri, hubungan kemudian lintas maritim dilakukan dengan bahtera layar. Pada zaman itu banyak bajak maritim yang berasal dari negeri Cina. Bajak maritim itu dipimpin oleh seorang yang bergelar Kapitan.

 Apakah kalian pernah mendengar istilah dongeng rakyat Mengenal Jenis-Jenis Cerita Rakyat
Sungai Musi kini ini

Kapitan itu tertarik untuk menilik sungai yang sangat panjang itu. Sampai di kota Palembang, para bajak maritim itu melihat banyak bahtera besar dan tongkang. Perahu besar dan tongkang itu berasal dari hulu. Tongkang-tongkang itu sarat dengan muatan hasil bumi. Kapitan dan anak buahnya kemudian mendekati para pedagang dengan ramah. Percakapan mereka dilakukan dengan bahasa isyarat.Ketika itu perdagangan tidak dilakukan dengan uang. Para bajak maritim menukar pakaian, kain, perak, emas dengan hasil bumi.
Mereka kagum melihat tanaman rempah-rempah dan kerikil bara. Mereka juga terkejut melihat penduduk mendulang emas. Pada waktu Kapitan melihat peta di dinding perahunya, ia melingkari daerah
Sumatera Selatan. Kapitan kemudian menamakan kawasan tersebut Mu Ci. Mu Ci ialah Dewi Ayam Betina yang memberi keberuntungan kepada manusia. Daerah itu sangat subur.
Hasil rempah-rempahnya bermutu tinggi. Ada tambang emas. Maka kawasan ini juga layak disebut Mu Ci. Itulah sungai Muci. Sungai yang memberi manfaat dan keberuntungan bagi manusia. Beratus tahun kemudian, kata Muci bermetamorfosis Musi.

Itulah artikel mengenai jenis-jenis dongeng rakyat.