Aja Demenyar

by

3UKARA pungli cekakan sekang pungutan liar, siki lagi rame dadi omongan. Apa maning nalika nang Kantor Kementerian Perhubungan pirang dina kepungkur ana pegawe kecekel nang pulisi merga konangan njaluk dhuit alias tumindak pungli maring wong sing ngurus ijin nggo nyambut gawe nang kapal.

Pungli kuwe tumindak sing dilakone dening salah sijine wong utawa pegawai negeri utawa pejabat negara, sing njaluk bayaran dhuit ning jumlahe ora manut karo aturan. Pungli uga sokan dipadhakna kambi tumindak meres, nglomboutawa korupsi. Nah, sing aran pungli, janjane ora mung siki thok anane. Kawit kuna, pungli uwis ana.

Sing dadi korban pungli uga pirang-pirang. Ning merga nang ndi papan kawit sekang ngisoran butul ndhuwuran nang tatanan pemerentahan kesampak ana, sing aran pungli dianggep biasa lan lumrah. Ning sejatine pungli kelebu salah sijine laku tumindak sing ngrugekna masyarakat sing kudu dibrantas.

Rika padha kayane esih kemutan, wektu taun 1977, Kaskopkamtib nganakna Operasi Tertib sing sasarane mbrantas pungli. Wektu anyaranyare, pancen wong pada kami gilan, mbok ngasi kecekel merga pungli. Mulane wektu semeno siang aran pungli madan lerem.

Cilakane, sewise Operasi Tertib bubaran, sing aran pungli kumat maning butul tekan siki. Presiden Jokowi sing ora kepengin masyarakat dadi korban pungli terus-terusan banjutan, tegas lamona pungli kudu dibrantas.

Jokowi banjutan nggawe Peraturan Presiden kanggo mbentuk Tim Saber Pungli alias Sapu Bersih Pungutan Liar. Nang jajaran kepolisian, merga melu dadi sorotan, Kapolri Jenderal Tito uga wis mrentahna maring jajarane, punglu kudu disikat alias dibrantas ngasi bresih.

Pos Pelayanan

Kanggo nindaklanjuti prentahe Kapolri, siki nang Polres-Polres, didegna Pos Pelayanan Pengaduan Pungli. Pos kuwe mau didegna nang panggonan sing nglayani masyarakat, kaya dene nang pelayanan SIM lan Samsat. Nang pos kuwe mau, ana anggota Propam sing nunggoni, senajana ora saben wektu ana wonge, mergane jumlah polisi Propam sing ditugasi nang pos kuwe mau ora akeh jumlahe.

Polisi Propame dadi kudu muter, nang SIM kambi nang Samsat, gentenan. Sing dadi pitakonan, anane pos pelayanan kuwe mau mandi temenan apa ora kanggo mbrantas pungli. Mergane butul seprene urung ana britane.

Muga-muga bae gole ora ana kabar sing ditangkep merga pancen wis ora ana pungli. Lan sing penting uga, gole ngedegna pos pelayanan pengaduan pungli kuwe mau ora mung nggo lamis utawa sederma nggugurna kewajiban thok. Kejaba kuwe, semangat gole mbrantas pungli, senenge aja mung angger lagi anyar utawa demene angger lagi anyar (demenyar) thok. Semangat mbrantas pungli kudu terus mlaku.

Ora ngenteni diprentah utawa angger lagi ana tinjauan thok. Budaya tertib lan disiplin pancen kudu ditandurna. Ora mung nang jajaran kepolisian thok, ning nang sekabehane instansi pemrentah, utamane instansi sing nglayani masyarakat akeh. (14)